Zalo Ads

Zalo Ads là hệ thống quảng cáo dành cho các chủ doanh nghiệp/ cửa hàng khởi tạo chiến dịch, quản lý ngân sách và tối ưu quảng cáo trên Zalo. Kết hợp với hệ thống cửa hàng Zalo Shop , Zalo Ads sẽ giúp chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình một cách hiệu quả, cũng như có khả năng tiếp cận đến hơn 70 triệu khách hàng tiềm năng trên Zalo - ứng dụng OTT hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.