Giới thiệu

Một buổi tối gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ, bên trái là em bé gần 5 tháng tuổi, bên phải là ba em bé cũng đang trằn trọc suy nghĩ gì đó.

"Dung muốn có 1 cái gì đó để viết, để chia sẻ những điều Dung học từ khi sinh em bé" - Vậy là Mẹ đây! ra đời.

Mẹ hy vọng có thể ghi lại hành trình cảm xúc của mình thật chi tiết và mang những cảm xúc tích cực cùng con khám phá mọi điều thật trọn vẹn.