Bài vè nói ngược

Bài vè Nói ngược mẹ nghe từ Dì Năm (con gọi là Bà Năm) đâu đó lúc mẹ tầm 9 10 tuổi, hoặc hơn. Những bài vần điệu như này dễ vào đầu lắm nên chỉ cần vài lần nghe qua mẹ có thể nhớ được dễ dàng. Nó đã ở trong mẹ gần 20 năm rồi nhưng để viết lại cho con, mẹ đã gọi Dì Năm để "học" lại. Lớn lên con sẽ nghe nhiều bài khác. Nhưng giờ thì nghe "phiên bản" mẹ học nha.

Nghe vẻ nghe ve, nghe vè nói ngược

Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ

Lên núi đặt lờ, dưới sông mần củi

Con gà hay ủi, con nái hay bươi

Nước kém 30, mùng 10 nước nhảy

Ghe sâu thì đẩy, ghe cạn thì chèo

Mấy chú nhà nghèo, cho vay bạc nợ

Nhà giàu ở đợ, thiếu trước hụt sau

Đòn sóc bửa cau, dao bầu cắt lúa

May quần bằng búa, bửa củi bằng kim

Tiêm trầu bằng bột, gói bánh bằng vôi

Giã gạo bằng nồi, nấu cơm bằng cối

Đêm rằm thì tối, mùng 1 sáng trăng

Con nít rụng răng, bà già mới mọc.